Aanmelden bij Ondernemersnetwerk

Algemene Voorwaarden van OndernemersNetwerk.nl

OndernemersNetwerk.nl is onderdeel van EigenWebsites. Op de inhoud en het gebruik van OndernemersNetwerk.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van OndernemersNetwerk.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. EigenWebsites behoudt zich het recht voor OndernemersNetwerk.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op OndernemersNetwerk.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van OndernemersNetwerk.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de betreffende partij, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan OndernemersNetwerk.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van OndernemersNetwerk.nl, mag niets van OndernemersNetwerk.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OndernemersNetwerk.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op OndernemersNetwerk.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. EigenWebsites spant zich in om de informatie op OndernemersNetwerk.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. EigenWebsites sluit iedere aansprakelijkheid voor op OndernemersNetwerk.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op OndernemersNetwerk.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. EigenWebsites sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op OndernemersNetwerk.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Het netwerk spant zich in om OndernemersNetwerk.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van OndernemersNetwerk.nl.

Hyperlinks op OndernemersNetwerk.nl

Hyperlinks op OndernemersNetwerk.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan OndernemersNetwerk.nl. OndernemersNetwerk.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door OndernemersNetwerk.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op OndernemersNetwerk.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar OndernemersNetwerk.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van OndernemersNetwerk.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

OndernemersNetwerk.nl gebruikt cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord